Cookies

Podobnie jak większość podmiotów, Tikaro.pl wykorzystuje technologię „cookies“ celem zwiększenia komfortu przeglądania odwiedzających oraz użytkowników stron internetowych oraz sklepów internetowych.

„Cookies“ to miniaturowe pliki, składające się z łańcucha liter oraz cyfr, który serwer zapisze na Państwa komputerze przy wejściu na stronę internetową korzystającą z tej technologii. „Cookies“umożliwia także odróżnienie Twojej osoby od pozostałych użytkowników i odwiedzających stronę lub sklep internetowy. „Cookies“ NIEMOGĄ być wykorzystywane jako skrypt programowy ani do rozpowszechniania wirusów internetowych, a także nie mogą umożliwić dostępu osobom trzecim na Twój dysk twardy i do pozostałych danych. Pomimo tego, że na Twoim dysku zapisywany jest plik cookies, nie możemy z niego odczytać żadnych innych informacji.

Dane zyskane za pośrednictwem strony i sklepu internetowego Tikaro.pl, wykorzystujący technologię cookies, mogą zostać wykorzystane przede wszystkim w celu:

Tikaro.pl, nie umożliwia osobom trzecim zamieszczania treści reklamowych na swoich stronach. Tikaro.pl, nie odpowiada za jakąkolwiek zawartość (wraz z reklamową i marketingową) umiejscowioną na stronach internetowych osób trzecich, jak również za jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa lub ingerencji osób trzecich do których doszło bądź dochodziło w przeszłości na stronach internetowych osób trzecich.

Potwierdzenia zgody z niniejszym dokumentem dokonuje odwiedzający bądź użytkownik stron zgodę na wykorzystanie technologii cookies i wykorzystanie danych zyskanych za pośrednictwem strony i sklepu internetowego przedstawionych spółek wykorzystujących tę technologię na każdy z osobna lub wszystkie cele zawarte w tym dokumencie. Zgody udziela się dobrowolnie na nieokreślony czas, a jej cofnięcie jest możliwe w dowolnym momencie bezpłatnie, pisemnie w formie listu poleconego na adres przedsiębiorstwa.

Niniejszym pragniemy poinformować, że nieudzielenie zgody, jej cofnięcie lub zablokowanie technologii cookies, wraz z zablokowaniem niezbędnych (Strictly Necessary) cookies, może ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu lub jego części.